Media

 

 

1897776 Regatas - Gimnasia Indalo


ID: 48990359 Total Points


Name Odd
Over 152.5 2.09
Under 152.5 1.75
Over 151.5 1.98
Under 151.5 1.83
Over 153.5 2.20
Under 153.5 1.68
Over 150.5 1.88
Under 150.5 1.93
Over 149.5 1.80
Under 149.5 2.03
Over 147.5 1.64
Under 147.5 2.26
Over 148.5 1.72
Under 148.5 2.14

ID: 48990365 Match Winner


Name Odd
1 1.46
2 2.75

ID: 48990367 Match Result


Name Odd
1 1.49
Draw 15.00
2 2.80

ID: 48990368 Handicap


Name Odd
1 -5.5 1.99
2 +5.5 1.83
1 -6.5 2.17
2 +6.5 1.70
1 -4.5 1.84
2 +4.5 1.97
1 -3.5 1.72
2 +3.5 2.14
1 -7.5 2.39
2 +7.5 1.58
1 -2.5 1.62
2 +2.5 2.31
1 -1.5 1.52
2 +1.5 2.55