Media

 

 

1896108 Nacional Potosi - San Jose Oruro


ID: 48993768 Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.52
1 or 2 1.29
Draw or 2 1.46

ID: 48993769 Draw no Bet


Name Odd
1 1.92
2 1.79

ID: 48993770 Match Result


Name Odd
1 2.66
Draw 3.60
2 2.46

ID: 48994280 Second Half Result


Name Odd
1 2.77
Draw 2.72
2 2.62

ID: 48994281 Half Time Result


Name Odd
1 3.02
Draw 2.33
2 2.86

ID: 48994282 Both Teams to Score


Name Odd
Yes 1.46
No 2.54

ID: 48994283 Correct Score


Name Odd
1 - 0 13.00
2 - 0 16.00
2 - 1 9.80
3 - 0 30.00
3 - 1 19.00
3 - 2 22.00
4 - 0 80.00
4 - 1 45.00
4 - 2 60.00
0 - 0 17.00
1 - 1 6.80
2 - 2 10.00
3 - 3 35.00
0 - 1 12.00
0 - 2 15.00
1 - 2 9.40
0 - 3 27.00
1 - 3 17.00
2 - 3 21.00
0 - 4 60.00
1 - 4 40.00
2 - 4 50.00
3 - 4 100.00
4 - 3 101.00
4 - 4 101.00
Other 16.00

ID: 48994284 Half Time / Full Time


Name Odd
1 / 1 3.93
Draw / 1 6.10
2 / 1 23.50
1 / Draw 11.75
Draw / Draw 5.80
2 / Draw 11.75
1 / 2 22.50
Draw / 2 5.75
2 / 2 3.60

ID: 48994286 Half Time Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.32
1 or 2 1.45
Draw or 2 1.29

ID: 48994287 Half-Time Correct Score


Name Odd
Other 11.00
1 - 0 4.70
2 - 0 13.00
2 - 1 17.00
0 - 0 3.15
1 - 1 6.40
2 - 2 45.00
0 - 1 4.60
0 - 2 12.00
1 - 2 17.00

ID: 48994289 2nd Half Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.37
1 or 2 1.35
Draw or 2 1.34

ID: 48994290 Over/Under


Name Odd
Over 0.5 1.02
Under 0.5 17.25
Over 1.5 1.16
Under 1.5 4.98
Over 2.5 1.55
Under 2.5 2.42
Over 3.5 2.31
Under 3.5 1.59
Over 4.5 3.98
Under 4.5 1.24
Over 5.5 7.05
Under 5.5 1.09