Media

 

 

1888072 Avtomobilist Yekaterinburg - Amur Khabarovsk


ID: 48481908 Match Result


Name Odd
1 1.38
Draw 6.00
2 6.65

ID: 48481910 Total Goals Odd/Even


Name Odd
Odd 1.90
Even 1.80

ID: 48481912 Correct Score


Name Odd
1 - 0 55.00
2 - 0 45.00
2 - 1 13.50
3 - 0 13.00
3 - 1 10.50
3 - 2 13.50
4 - 0 22.00
4 - 1 12.00
4 - 2 16.00
4 - 3 33.00
5 - 0 45.00
5 - 1 23.00
5 - 2 17.00
5 - 3 33.00
0 - 0 100.00
1 - 1 22.00
2 - 2 14.00
3 - 3 21.00
4 - 4 85.00
5 - 5 250.00
0 - 1 140.00
0 - 2 95.00
1 - 2 40.00
0 - 3 140.00
1 - 3 55.00
2 - 3 34.00
0 - 4 225.00
1 - 4 85.00
2 - 4 60.00
3 - 4 70.00
0 - 5 275.00
1 - 5 250.00
2 - 5 200.00
3 - 5 175.00
4 - 5 225.00
1 - 6 325.00
2 - 6 325.00
3 - 6 325.00
4 - 6 325.00
1 - 7 325.00
5 - 4 75.00
6 - 1 45.00
6 - 2 35.00
6 - 3 45.00
6 - 4 90.00
7 - 1 80.00
7 - 2 85.00
7 - 3 90.00
2 - 7 325.00
3 - 7 325.00

ID: 48481914 Total Goals


Name Odd
Over 5.5 2.25
Under 5.5 1.60
Over 3.5 1.25
Over 4.5 1.62
Over 6.5 3.50
Under 3.5 3.70
Under 4.5 2.20
Under 6.5 1.27
Over 7.5 5.95
Under 7.5 1.11

ID: 48481915 First Period Result


Name Odd
1 1.80
Draw 2.70
2 5.10

ID: 48481916 Second Period Result


Name Odd
1 1.80
Draw 2.95
2 4.50

ID: 48481917 Third Period Result


Name Odd
1 1.80
Draw 2.95
2 4.50

ID: 48481921 Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.09
1 or 2 1.10
Draw or 2 3.10

ID: 48481923 First Team To Score


Name Odd
1 1.32
2 3.05
No Goals 100.00

ID: 48481925 Match Result 2


Name Odd
1 1.22
Draw 5.40
2 5.90

ID: 48481926 Time of First Goal


Name Odd
0:00 - 9:59 1.75
10:00 - 60:00 1.95
No Goals 100.00

ID: 48481930 First Period Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.08
1 or 2 1.33
Draw or 2 1.77

ID: 48481931 Second Period Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.12
1 or 2 1.28
Draw or 2 1.78

ID: 48481932 Third Period Double Chance


Name Odd
1 or Draw 1.12
1 or 2 1.28
Draw or 2 1.78

ID: 48481933 Race to 3 Goals


Name Odd
1 1.45
2 7.50
Neither Team 3.35

ID: 48481909 Match Winner


Name Odd
1 1.19
2 4.60

ID: 48481913 Home Team Total Goals


Name Odd
Over 3.5 1.72
Under 3.5 2.00

ID: 48481918 First Period Total Goals


Name Odd
Over 0.5 1.20
Over 1.5 2.00
Over 2.5 4.50
Under 0.5 4.00
Under 1.5 1.72
Under 2.5 1.16

ID: 48481919 Second Period Total Goals


Name Odd
Over 0.5 1.12
Over 1.5 1.72
Over 2.5 3.25
Under 0.5 5.50
Under 1.5 2.00
Under 2.5 1.30

ID: 48481920 Third Period Total Goals


Name Odd
Over 0.5 1.13
Over 1.5 1.75
Over 2.5 3.40
Under 0.5 5.10
Under 1.5 1.95
Under 2.5 1.27

ID: 48481928 Handicap Result


Name Odd
1 -1.5 1.70
2 +1.5 2.05
1 -2.5 2.35
2 +2.5 1.52